Chúng ta phải hành động
hãy trồng thật nhiều cây bạn nhé!

Hãy mang thiên nhiên trở lại nơi thuộc về nó

#