Phân bón hữu cơ

- 20%

Phân trùn quế viên nén (Hạt Mận)

40,000 ₫

50,000 ₫

Phân trùn quế là loại phân hữu cơ sinh học tự nhiên

Qua xử lý kỹ thuật công nghệ cao để thành viên nén Phân trùn quế

Đầy đủ các khoáng đa (N, P, K), trung (Mg, Ca, S) và vi lượng (Fe, Mn, Zn...)

Mua hàng
- 17%

Phân trùn quế ép viên

25,000 ₫

30,000 ₫

Phân trùn quế là loại phân hữu cơ sinh học tự nhiên

Qua xử lý kỹ thuật công nghệ cao để thành viên nén Phân trùn quế

Đầy đủ các khoáng đa (N, P, K), trung (Mg, Ca, S) và vi lượng (Fe, Mn, Zn...)

Mua hàng
HOT

Túi phân dê 10cm

1,500 ₫

3,000 ₫

Phân dê túi lưới 10cm dùng để đặt gốc bón lan.

Chỉ cần để túi cách gốc lan 1-2 cm và tưới nước phân sẽ tan dần thấm vào gốc.

Tiện lợi, dễ sử dụng, giá thành rẻ

Mua hàng